Bli fadder

Våra faddrar är mycket viktiga för verksamheten på katthemmet!

Som fadder är du med och bidrar till alla utgifter som vi har för katterna som bor på katthemmet - mat, kattsand, veterinärkostnader etc. Du betalar 600 kronor per år och katt eller, om du tycker att det passar bättre, så kan man istället betala 50 kronor/månad. Självklart kan du betala en högre summa om du så önskar!

Alla faddrar får sitt namn på hemsidan och regelbundna brev där vi berättar lite om hur det går för alla katter på katthemmet. När den katt som du har som fadderkatt blir adopterad så övergår ditt fadderskap till en annan katt på hemmet. Du kan närsomhelst avsluta ditt fadderskap.  

Försäkringsfadder 

Om du istället önskar vara fadder för en specifik katt på katthemmet, du kan själv välja vilken katt du vill bland dem som presenteras på hemsidan, så kan du istället bli Försäkringsfadder. Som försäkringsfadder får du ditt namn på katthemmets hemsida, bredvid beskrivningen av katten ifråga. Du får också en personlig rapport om hur det går för just din katt. När den flyttat till sitt permanenta hem så blir du försäkringsfadder för en annan katt. Som försäkringsfadder betalar man 900 kronor per år, eller 75 kronor per månad om du föredrar detta. En enskild katt kan bara ha en enda försäkringsfadder, eftersom det bara finns en försäkring per katt. 

Anmälan och betalning 

Du anmäler dig som fadder genom att skicka ett mail till fadderansvarig - fadder@samvetet.com, och uppger ditt namn och den mail-adress du önskar använda för kontinuerlig kontakt med oss.  Som försäkringsfadder kan du också ange vilken specifik katt du vill vara fadder åt. Har du önskemål om vad det ska stå på hemsidan (om inte ditt namn) så ange det också. En del låter t ex sin egen katt stå som fadder.

Inbetalningarna görs till Föreningen Samvetets postgiro 210613-6. Kom ihåg att skriva ditt namn och "fadder" respektive ”försäkringsfadder” på inbetalningen så vet vi säkert vem pengarna kommer ifrån och vad de avser. Skapa gärna en automatisk överföring till vårt postgiro, om du dessutom gör det den 27:e varje månad så underlättar det för oss när vi sammanställer insättningarna.

blobcat_colored_9cat_love_2cat_lovecat_sick_4cat_sick_5cat_sickcat_sponsorcat_support_2closeexampleeye_2eyefacebook_2facebookfillerheart_3heart_2heartinstagram_2instagramlikemenu_2menu_4menupixneyswishqrtop_wavetwitter_2twitter