Adoptionsvillkor/Terms of Adoption

 ☆English☆ 

De katter vi tar hand om har oftast haft en dålig start i livet. För att undvika att de far illa igen ställer vi vissa krav på de framtida adoptionshemmen. Våra krav är överkomliga och handlar mest om att ta hand om sin katt på bästa sätt. Läs igenom villkoren och tänk igenom dem innan ni bestämmer er för att adoptera en katt.

Adoptionshemmet förbinder sig att:

 • Sköta katten väl.
 • Uppsöka veterinär vid eventuell sjukdom eller skada
 • Försäkra katten från första dag. Agria kontaktar nya ägaren i syfte att teckna försäkring hos dem eller, om annat bolag vill tecknas, stämma av datum för avslut på försäkringen i Agria. Detta för att förhindra glapp i försäkringen.
 • Inte avliva, sälja eller omplacera katten utan Föreningen Samvetets godkännande
 • Hålla katten som innekatt i de fall Föreningen Samvetet inte specifikt godkänt utekatt
 • Att näta/glasa in balkong och/eller uteplats innan katten flyttar in (gäller ej i de fall utekatt godkänts), vilket ska ske inom 7-14 dagar från det att man fått tinga katten
 • Acceptera ett hembesök, vid leverans av katt, från Föreningen Samvetet

Föreningen Samvetet:

 • Förbehåller sig rätten att återta katten utan ersättning om katten bevisligen utsätts för vanvård, misshandel eller annan misskötsel
 • Förbehåller sig rätten att återta katten utan ersättning i de fall adoptionshemmet på annat sätt brutit mot kontraktet
 • Adopterar inte ut katter för avel. Alla katter som adopteras ut är kastrerade
 • Adopterar ut katten i befintligt skick
 • Adopterar ut innekatter, med vissa undantag

The cats we take into our care have often had a bad start in life. To avoid them getting hurt again, we have certain requirements on their future homes. Our requirements are reasonable and are mostly about taking care of your adopted cats in the best possible way. Please read our terms before you decide to adopt a cat from us. 

The adoption home commits to:

 • Take good care of the cat
 • Take the cat to a veterinarian if it is ill or injured
 • Insuring the cat from the first day of ownership. The insurance company Agria will contact the new owner after adoption. You can decide to continue to have the cat insured with Agria, or you can decide to use another insurance company. A date for the Agria insurance to be ended is then agreed.
 • Not euthanize, sell or re-home the cat without first contacting Föreningen Samvetet
 • Keep the cat as an indoor cat unless an outdoor life has specifically approved by Föreningen Samvetet
 • Enclose balcony/pateo or any other outdoor space with netting/glassing prior to the receival of the cat (typically 7-14 days after the cat has been booked)
 • Accept one home visit, when the cat is delivered, from Föreningen Samvetet

Föreningen Samvetet:

 • Reserves the right to retrieve the cat from the adopting home, without a refund, if the cat is mismanaged or mistreated in any way
 • Reserves the right to retrieve the cat from the adopting home, without a refund, if the adopting home has breached the contract in any other way
 • Does not adopt cats for breeding. All adopted cats are neutered
 • Adopts cats in their existing condition
 • Only adopts cat as indoor cats, i.e. the cat must be kept indoors at all times. Only very few exceptions are made from this rule.
blobcat_colored_9cat_love_2cat_lovecat_sick_4cat_sick_5cat_sickcat_sponsorcat_support_2closeexampleeye_2eyefacebook_2facebookfillerheart_3heart_2heartinstagram_2instagramlikemenu_2menu_4menupixneyswishqrtop_wavetwitter_2twitter