Adoptera - Boka ett besök/Book a visit

 ☆English☆ 


ATT ADOPTERA KATT FRÅN UPPSALA KATTHEM

Så här går det till:

1. Reservera en tid för ett besök på katthemmet  (Reservation - Första besök på katthemmet)

2. Fyll i den intresseanmälan som du får länkad i din reservationsbekräftelse per e-mail

3. När din intresseanmälan inkommit får du en bokningsbekräftelse på ditt besök

4. På katthemmet kommer du träffa en av våra adoptionsvolontärer och skriver en adoptionsansökan på en/två av katterna du träffat

5. Om din ansökan blir godkänd av vår adoptionskoordinator så kan du tinga katten och ta nästa steg: Boka ett återbesök på katthemmet (Återbesök - tingad katt)

Om allt känns bra efter dina besök så genomförs adoptionen och vi levererar katten hem till dig.


VI VILL GÖRA DIG UPPMÄRKSAM PÅ ATT:

  • Vi adopterar ut innekatter, dvs katter som alltid hålls inomhus. Undantag görs endast för vissa utvalda katter och i det fall du bor i en trygg och mycket lantlig miljö
  • Balkong/uteplats måste vara innätad/inglasad innan katten flyttar hem till dig
  • Vi adopterar ut katter inom en ca 4 mils radie (bilvägen) från katthemmet. Endast i sällsynta fall gör vi undantag från den regeln
  • Kattungar adopteras inte ut som ensamkatter. Har man ingen katt förut så adopterar man TVÅ kattungar, alternativt en vuxen katt och en kattunge
  • Du måste vara redo att ta emot katten inom 7-14 dagar från det att du tingat katten


ATT LÄSA INNAN DU PÅBÖRJAR DIN ADOPTIONSPROCESS (länkar):

TO ADOPT A CAT FROM UPPSALA CAT SHELTER

This is how you go about it:

1. Make a reservation for a visit to the cat shelter (Reservation - Första besök på katthemmet)

2. Fill in the registration of interest that is linked in the confirmation e-mail you receive from us at the reservation

3. When we have received your registration of interest, you will get an e-mail confirming that your visit is booked

4. At the cat shelter you will meet one of the adoption volunteers and write an application for adopting one/two of the cats you have met

5. If your application is approved by our adoption coordinator, you may make a reservation for the cat and take the next step: Book a re-visit to the reserved cat (Återbesök - tingad katt)

PLEASE BE AWARE THAT:

  • We only adopt indoor cats, i.e. cats that always must be kept indoors. The only exception is for certain cats and if your home is in a very safe and rural area, typically more than 400 meters from any major road/railroad
  • Any balcony/pateo must be enclosed (netting/glassing) before the cat is delivered to your home
  • We only adopt cats to homes within a 40 kilometers driving distance from the cat shelter in Jälla. Only in rare cases, an exception can be made
  • We do not adopt single kittens. If you have no cat before, you need to adopt two kittens or an adult cat and a kitten
  • You must be prepared to receive the cat within 7-14 days after it has been booked on your behalf

PLEASE READ (links):


                                                                                                  BOKA ETT BESÖK/BOOK A VISIT

blobcat_colored_9cat_love_2cat_lovecat_sick_4cat_sick_5cat_sickcat_sponsorcat_support_2closeexampleeye_2eyefacebook_2facebookfillerheart_3heart_2heartinstagram_2instagramlikemenu_2menu_4menupixneyswishqrtop_wavetwitter_2twitter