Adoptera - Boka ett besök/Book a visit

 ☆English☆ 


ATT ADOPTERA KATT FRÅN UPPSALA KATTHEM

Så här går det till:

1. Reservera en tid för ett besök på katthemmet  (Reservation - Första besök på katthemmet)

2. Fyll i den intresseanmälan som du får länkad i din reservationsbekräftelse (e-mail). Obs! detta är viktigt, om ingen intresseanmälan inkommit är ditt besök inte bokat!

3. När din intresseanmälan inkommit får du en bekräftelse på att ditt besök är bokat!

4. På katthemmet kommer du träffa en av våra adoptionsvolontärer och skriver en adoptionsansökan på en/två av katterna du träffat

5. Om din ansökan blir godkänd av vår adoptionskoordinator så kan du tinga katten och ta nästa steg: Boka ett återbesök på katthemmet (Återbesök - tingad katt)

Om allt känns bra efter dina besök så genomförs adoptionen och vi levererar katten hem till dig.


VI VILL GÖRA DIG UPPMÄRKSAM PÅ ATT:

  • Vi adopterar ut innekatter, dvs katter som alltid hålls inomhus. Undantag görs endast för vissa utvalda katter och i det fall du bor i en trygg och mycket lantlig miljö
  • Balkong/uteplats/altan måste vara innätad/inglasad innan katten flyttar hem till dig. Observera att detta gäller även villa och radhus, dvs eventuell altan och/eller uteplats måste vara in-nätad. Inhägnad i form av t ex ett staket är inte tillräckligt. 
  • Vi adopterar ut katter inom en ca 4 mils radie (bilvägen) från katthemmet. Endast i sällsynta fall gör vi undantag från den regeln
  • Kattungar adopteras inte ut som ensamkatter. Har man ingen katt förut så adopterar man TVÅ kattungar, alternativt en vuxen katt och en kattunge
  • Du måste vara redo att ta emot katten inom 7-14 dagar från det att du tingat katten


ATT LÄSA INNAN DU PÅBÖRJAR DIN ADOPTIONSPROCESS (länkar):

TO ADOPT A CAT FROM UPPSALA CAT SHELTER

This is how you go about it:

1. Make a reservation for a visit to the cat shelter (Reservation - Första besök på katthemmet)

2. Fill in the registration of interest that is linked in the confirmation e-mail you receive from us at the reservation

3. When we have received your registration of interest, you will get an e-mail confirming that your visit is booked

4. At the cat shelter you will meet one of the adoption volunteers and write an application for adopting one/two of the cats you have met

5. If your application is approved by our adoption coordinator, you may make a reservation for the cat and take the next step: Book a re-visit to the reserved cat (Återbesök - tingad katt)

PLEASE BE AWARE THAT:

  • We only adopt indoor cats, i.e. cats that always must be kept indoors. The only exception is for certain cats and if your home is in a very safe and rural area, typically more than 400 meters from any major road/railroad
  • Any balcony/pateo must be enclosed (netting/glassing) before the cat is delivered to your home
  • We only adopt cats to homes within a 40 kilometers driving distance from the cat shelter in Jälla. Only in rare cases, an exception can be made
  • We do not adopt single kittens. If you have no cat before, you need to adopt two kittens or an adult cat and a kitten
  • You must be prepared to receive the cat within 7-14 days after it has been booked on your behalf

PLEASE READ (links):


blobcat_colored_9cat_love_2cat_lovecat_sick_4cat_sick_5cat_sickcat_sponsorcat_support_2closeexampleeye_2eyefacebook_2facebookfillerheart_3heart_2heartinstagram_2instagramlikemenu_2menu_4menupixneyswishqrtop_wavetwitter_2twitter