Föreningen Samvetet

Föreningen Samvetet som bedriver Uppsala Katthem är en ideell förening som grundades 2004. Vi tar hand om hemlösa och avlivningshotade katter och omplacerar dem i nya hem. Föreningen har inga bidrag från stat eller kommun. Verksamheten är helt beroende av ekonomiskt stöd från ideella organisationer, företag och privatpersoner. Samtliga omhändertagna katter blir kontrollerade av veterinär, kastrerade, avmaskade, vaccinerade mot kattpest och kattsnuva, samt chip-märkta.  Sedan 1 december 2015 finns vårt katthem i Jälla strax utanför Uppsala.

Föreningen Samvetet/Uppsala katthem är medlem i SVEKATT (Svenska Kattskyddsförbundet). Förbundets syfte är att främja samarbetet mellan medlemsorganisationerna, påverka myndigheter, politiker och allmänheten för att öka kattens status, bilda opinion i kattskyddsfrågor, sprida kunskap om kattens behov och verka för att lagar, förordningar och föreskrifter om kattskydd utvecklas. Alla medlemsföreningar verkar efter den gemensamma värdegrunden att alla katter har rätt till ett gott liv. Att födas som hemlös katt och därigenom bli skygg är inte en sjukdom och ingenting som gör att katten ska avlivas. Detta är vad som menas med NO-KILL-policy, som vi tillämpar. Alla våra katter får den veterinärvård som krävs för att de ska kunna leva goda liv. Finns det ingenting en veterinär kan göra för att detta ska uppfyllas, då låter vi katten få somna in, men vi gör det aldrig för att den är skygg eller för att den varit länge på katthemmet.

När en katt kommer till Uppsala katthem hamnar den först i karantän. Detta för att kunna konstatera om den har några sjukdomar, men också för att skydda den från kattsnuva innan den är vaccinerad. Efter ca fyra veckor är katten redo att flytta ut ur karantändelen av katthemmet och är klar för att adopteras ut.

I Uppsalaområdet finns lågt räknat 2000 hemlösa katter. För hela landet är den uppskattade siffran mellan 100 000 och 150 000 hemlösa katter. Det finns inga vilda katter i Sverige, de hemlösa katterna är katter som människor tröttnat på och slängt ut, katter som kommit vilse eller sådana som fötts ute av en hemlös katt. Hemlösa okastrerade katter kan snabbt bilda stora och växande kolonier där situationen fort blir alltmer ohållbar.

Den 15 juni 2020 började nya djurskyddsregler kring hållning av katter att gälla. Den nya föreskriften betyder bland annat att det ställs tuffare krav på kattägare, man har skyldighet att se till att katter inte förökar sig oplanerat. Katter som rör sig fritt utomhus ska vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att föröka sig okontrollerat. Kunskapen om denna nya regel är fortfarande relativt låg bland allmänheten. Vi kan alla hjälpa till att öka medvetenheten om detta genom att alltid fråga våra vänner och bekanta om deras katter är kastrerade.

Alla katter har rätt till ett gott liv!

blobcat_colored_9cat_love_2cat_lovecat_sick_4cat_sick_5cat_sickcat_sponsorcat_support_2closeexampleeye_2eyefacebook_2facebookfillerheart_3heart_2heartinstagram_2instagramlikemenu_2menu_4menupixneyswishqrtop_wavetwitter_2twitter