Att adoptera från oss - adoptionsprocessen

1. Att hitta, träffa och skriva intresseanmälan på en katt

·      Första steget i adoption är att läsa och godkänna våra adoptionsvillkor samt vad du behöver tänka på innan du adopterar katt.

·      När du läst och om du godkänner ovanstående går du in på vår tidsbokning  och bokar in ett möte med en adoptionsvolontär på katthemmet. Max 2 personer/visning. Bokningsbekräftelse ska visas för att få komma in på katthemmet.

OBS! Om du vill ha utekatt skicka ett mail till adoption@samvetet.cominnan du bokar tid, och berätta lite om dig själv och meddela oss din adress så att vi på förhand kan kolla upp om vi godkänner utekatt där du bor. Avvakta med att boka in ett besök tills du fått svar.

·      Skicka ett mail till adoption@samvetet.com och berätta lite om dig själv, ditt liv och vad du kan erbjuda katten så har vi lättare att kunna hjälpa dig när du väl träffar oss på katthemmet. Hänvisa till datum och tid du bokat.

·      När du bokat en tid möter en av våra adoptionsvolontärer dig på katthemmet. Bokningsbekräftelse ska visas för att få komma in på katthemmet. Tillsammans går ni igenom dina önskemål och adoptionsvolontären ställer frågor till dig för att se om vi har någon katt som kan matcha dig och din livssituation. Observera att vi alltid ser till kattens bästa.

 ·      Om du hittar en katt som matchar får du gå in i kattens rum och hälsa på den. Tänk på att ta det lugnt och låt katten vänja sig vid dig. Vissa katter är väldigt känsliga för plötsliga rörelser och höga ljud.

·      Känns det som att det är rätt katt får du skriva en intresseanmälan tillsammans med adoptionsvolontären. Det är viktigt att du känner efter ordentligt att katten verkligen passar dig.

·      Vi går sedan igenom alla intresseanmälningar som kommit in och utifrån svaren i anmälan görs en bedömning om du och ditt liv är rätt för katten. Flera intressenter kan lämna intresseanmälan på samma katt och vi väljer den intressent som passar bäst ihop med kattens behov. Det är alltså inte säkert att du får tinga katten bara för att du skrivit en intresseanmälan.

·      Katter är, liksom människor, individer med en personlighet. Ibland behöver man besöka flera katter för att hitta rätt. Ta god tid på dig under besöket och passa på att ställa frågor till adoptionsvolontären som känner katten väl. 

 

2. Att tinga katt och komma på återbesök

·      Om vi väljer att gå vidare med just din intresseanmälan kontaktar adoptionsvolontären dig och du får möjlighet att tinga katten och fortsätta adoptionsprocessen. Vi behöver svar inom 24 timmar från det att mailet är skickat från adoptionsgruppen. Får vi inte svar inom 24 timmar avbokar vi intresseanmälan och andra intressenter får möjlighet att visa intresse på katten. Nu får du boka in en tid för återbesök då du får träffa katten igen och verkligen få möjlighet att känna efter att du och katten är den perfekta matchningen. Max 2 personer/återbesök. Bokningsbekräftelse ska visas för att få komma in på katthemmet. I detta skede kan ingen annan lämna intresseanmälan på denna katt.

·      Under ditt återbesök vill vi inte att du ställer frågor om katten till våra volontärer då dessa inte alltid har den vetskap om katterna som våra adoptionsvolontärer. Kommer du på frågor kontaktar du din adoptionsvolontär

·     Det är inte tillåtet att gå in till andra katter än just den/de du tingat under ditt återbesök. Skulle du känna att du vill träffa någon av våra andra katter måste du kontakta din adoptionsvolontär och tillsammans kan ni diskutera hur du ska gå vidare i adoptionsprocessen.

·      Efter besöket kontaktar du adoptionsvolontären och meddelar om du vill fortsätta adoptionsprocessen eller inte. Vill du fortsätta bokar du in ytterligare en tid för återbesök. Max 2 personer/återbesök. Bokningsbekräftelse ska visas för att få komma in på katthemmet. Vid detta tillfälle är det bra om du tar med dig t.ex. ett örngott eller liknande med hemmets lukt så att katten får vänja sig vid den. Sitt och prata med katten så att din röst blir välbekant. Lek, kela och umgås under besöken. OBS! Om du inte vill gå vidare med adoptionsprocessen måste du meddela adoptionsvolontären detta omgående så att andra kan få möjlighet att lämna intresseanmälan på katten.

VIKTIGT: En intresseanmälan är inte bindande, men skulle du av någon anledning ångra dig eller få förhinder så meddela oss genast per telefon eller e-post. Uteblir man från ett bokat besök så avskrivs intresseanmälan och förturen går vidare till andra spekulanter.

VIKTIGT: Vi förbehåller oss rätten att avbryta adoptionsprocessen i de fall där vi anser att nya hemmet inte uppfyller de krav vi har för kattens bästa.


3. När katten ska flytta

·      När du varit på dina återbesök kontaktar du adoptionsvolontären och om du fortfarande vill adoptera katten bestämmer ni tillsammans en dag och tid när katten ska flytta hem.

·      Hemflytt ska ske senast 1 vecka efter sista återbesöket. Vi levererar personligen alla katter till sina nya hem. Dels för att vi vill se hur den ska bo, dels för att det kan vara skönt att ha en kattvan person som stöd om det t.ex. redan finns en katt i hemmet. Vi har då även möjlighet att svara på dina frågor samt komma med tips och råd.

 ·      Det är viktigt att katten känner sig välkommen i sitt nya hem, så under tiden mellan tingning och flytt har du möjlighet att förbereda ditt hem för kattens ankomst.


4.  Adoptionsavtal

·      Vid leverans skrivs ett kontrakt mellan Föreningen Samvetet och köparen där köparen förbinder sig att vårda katten väl och att tillgodose dess behov. Adoptionsavtalet är ett elektroniskt avtal och du signerar avtalet på dator/mobil/läsplatta som den som adopterar ut katten har med sig. Avtalet skickas sedan till din emailadress.


5.  Betalning

·      Betalning kan ske via Swish (1232721694) vid adoptionstillfället eller via vårt plusgiro 210613-6 innan katten levereras. Ange att betalningen gäller adoption och kattens namn så att vi enkelt kan stämma av att betalningen inkommit. Man ska även kunna visa att man betalt in via pg (kvitto, eller någon form av utdrag) vid leverans. Katten tillhör Föreningen Samvetet fram till dess att full betalning erlagts.


6. Vad händer sedan

·      Vi är intresserade av att veta hur det går för katterna i deras nya hem och tar därför tacksamt emot rapporter och bilder på katterna i deras nya hem. Du kan alltid kontakta oss om problem skulle uppstå eller om det skulle inträffa något oförutsett som gör att du inte kan ta hand om din katt utan behöver omplacera den, t.ex. sjukdom, dödsfall, ändrade familjeförhållanden eller om katten absolut inte skulle gå ihop med den katt du redan har. 

blobcat_colored_9cat_love_2cat_lovecat_sick_4cat_sick_5cat_sickcat_sponsorcat_support_2closeexampleeye_2eyefacebook_2facebookfillerheart_3heart_2heartinstagram_2instagramlikemenu_2menu_4menupixneyswishqrtop_wavetwitter_2twitter