Akuthemsvillkor

Att vara akuthem innebär att man under en period av sitt liv tar in en katt i sitt hem i väntan på att den får plats på katthemmet eller hittar ett permanent hem. Det kan röra sig om allt från ett par dagar till några månader, i vissa fall ännu längre. Vår målsättning är att katten får stanna i ett och samma akuthem under sin väntan. Det är således viktigt att fundera på hur man gör vid semester, lov och helgdagar. Föreningen Samvetet kan inte passa katter utplacerade i akuthem. Det är även viktigt att hela familjen är överens om att bli akuthem. Detta är viktigt - en katt som inte känner sig välkommen blir inte trygg och den kommer antagligen inte göra några stora framsteg. Den kan även börja protestera på olika sätt, tex kissa på fel ställen.

Våra villkor:

  • Föreningen Samvetet äger katten fram tills dess den är adopterad och flyttar till sin nya ägare.
  • Akuthemmet får inte sälja, omplacera, skänka bort eller avliva katten utan Föreningen Samvetets tillstånd.
  • Akuthemmet tar hand om katten som om den vore ens egen, vilket bland annat innebär att akuthemmet står för mat, sand, toalådor och givetvis god daglig omvårdnad.
  • Föreningen Samvetet står för vaccinering, kastrering, id-märkning, avmaskning samt övriga veterinärkostnader.
  • Om katten blir sjuk ska Föreningen Samvetets egna veterinär anlitas.
  • Skulle olyckan vara framme ska man omgående ta kontakt med sin kontaktperson eller annan anvisad person i föreningen.
  • Katten man tar hand om får under inga omständigheter gå ut. Den får dock vistas på in-nätad balkong/uteplats. Man måste se till att katten inte har några möjligheter att rymma. Vi  prioriterar akuthem som har innätad/inglasad balkong/uteplats eller saknar balkong/uteplats helt. Dessutom ser vi allra helst att akuthemmet inte har ytterdörr rakt ut.
  • Föreningen Samvetet ansvarar inte för eventuella skador som katten åsamkar.
  • Akuthemmet accepterar att Föreningen Samvetet gör hembesök.
  • Akuthemmet accepterar även att visa upp katten i hemmet för eventuella adoptionsfamiljer.


blobcat_colored_9cat_love_2cat_lovecat_sick_4cat_sick_5cat_sickcat_sponsorcat_support_2closeexampleeye_2eyefacebook_2facebookfillerheart_3heart_2heartinstagram_2instagramlikemenu_2menu_4menupixneyswishqrtop_wavetwitter_2twitter