Bokningsbar

Lycra

Lycra är en vacker röd honkatt. Hon tillhör våra mer försiktiga katter och behöver få komma till ett lugnt hem utan små barn. Då hon levt ett tufft liv ute behöver hon nu få vara innekatt för att kunna bli trygg med människor. I nuläget är katter Lycras trygghet så hon behöver ha en kattkompis i sitt nya hem.

Lycra är upphittad tillsammans med flera andra katter i Tierps kyrkby.

Vill du bli fadder?

Fadderkostnaden är 50 kronor/katt och månad eller 600 kronor/katt och år. Som fadder syns ditt namn vid kattens presentation på hemsidan, och när katten får ett nytt hem blir du meddelad och får veta lite om hur kattens nya liv kommer att se ut. Betala in till plusgiro 21 06 13-6, ange att du vill vara fadder, ditt namn och hur många katter du vill vara fadder åt. Skicka e-post till fadderansvarig, fadder@samvetet.com, och uppge ditt namn, din e-postadress alternativt din bostadsadress samt vilken/vilka katter du vill vara fadder åt.

blobcat_colored_9cat_love_2cat_lovecat_sick_4cat_sick_5cat_sickcat_sponsorcat_support_2closeexampleeye_2eyefacebook_2facebookfillerheart_3heart_2heartinstagram_2instagramlikemenu_2menu_4menupixneyswishqrtop_wavetwitter_2twitter