Bokningsbar

Krusidull

  • Hona 2 år
  • Placering: Akuthem
  • Födelsedatum: 2017-01-01
  • Intro: Krusidull är en enögd honkatt som ännu inte riktigt litar på att vi människor vill henne väl. Hon behöver komma till ett hem där man är van med försiktiga katter.

  • Läs mer om att adoptera katt

Om

Krusidull är en enögd honkatt som ännu inte riktigt litar på att vi människor vill henne väl. Hon behöver komma till ett hem där man är van med försiktiga katter. Ögonskadan är antingen medfödd eller en gammal skada. Krusidull vill vara innekatt och ha en kattkompis i nya hemmet.

Bakgrund

Krusidull är upphittas tillsammans med dottern Lurifax och 4 andra katter i Rasbokil där de matats av en kvinna under ett bra tag.

Faddrar

Anita Ekman Lundell

Angelica Klang

Camilla Ling

Lars Tegelberg & Margareta Karlström

Rebecka Wennberg

Vill du bli fadder?

Fadderkostnaden är 50 kronor/katt och månad eller 600 kronor/katt och år. Som fadder syns ditt namn vid kattens presentation på hemsidan, och när katten får ett nytt hem blir du meddelad och får veta lite om hur kattens nya liv kommer att se ut. Betala in till plusgiro 21 06 13-6, ange att du vill vara fadder, ditt namn och hur många katter du vill vara fadder åt. Skicka e-post till fadderansvarig, fadder@samvetet.com, och uppge ditt namn, din e-postadress alternativt din bostadsadress samt vilken/vilka katter du vill vara fadder åt.

blobcat_colored_9cat_love_2cat_lovecat_sick_4cat_sick_5cat_sickcat_sponsorcat_support_2closeexampleeye_2eyefacebook_2facebookfillerheart_3heart_2heartinstagram_2instagramlikemenu_2menu_4menupixneyswishqrtop_wavetwitter_2twitter