Bokningsbar

Hoppe

  • Hane 4 år
  • Placering: Akuthem
  • Födelsedatum: 2015-11-20
  • Intro: Hoppe är en ståtlig och tillgiven hankatt med mycket energi. Eftersom han är en Bengalkatt har han ett väldigt speciellt temperament och karaktär.

  • Läs mer om att adoptera katt

Om

Hoppe har extra faktorer att ta hänsyn till inför adoption.

Hoppe är en ståtlig och tillgiven hankatt med mycket energi. Eftersom han är en bengalkatt har han ett väldigt speciellt temperament och karaktär. (Läs mer om bengalkatten och dess temperament på https://www.hillspet.se/cat-care/cat-breeds/bengal)

Hoppe behöver få vara utekatt men är också extremt social och vandrar gärna dit han kan få uppmärksamhet, tex andra hem och förskolor. Därför är den nya bostadens läge viktig. Villaområden och annan tätbebyggelse är inte lämplig. Hoppe skall vara ensamkatt.

Är du intresserad av att adoptera Hoppe? Skicka mail till adoption@samvetet.com och berätta om dig själv, hur ditt liv ser ut och hur du bor. Skriv även din adress så att vi kan se om det är rätt miljö för Hoppe.

Bakgrund

Hoppe är en omplacering.

Faddrar

Celina Jakobsson

Angela Lundström

Mathias Olsen Norgren

Marianne Tyvander

Vill du bli fadder?

Fadderkostnaden är 50 kronor/katt och månad eller 600 kronor/katt och år. Som fadder syns ditt namn vid kattens presentation på hemsidan, och när katten får ett nytt hem blir du meddelad och får veta lite om hur kattens nya liv kommer att se ut. Betala in till plusgiro 21 06 13-6, ange att du vill vara fadder, ditt namn och hur många katter du vill vara fadder åt. Skicka e-post till fadderansvarig, fadder@samvetet.com, och uppge ditt namn, din e-postadress alternativt din bostadsadress samt vilken/vilka katter du vill vara fadder åt.

Bilder på Hoppe

blobcat_colored_9cat_love_2cat_lovecat_sick_4cat_sick_5cat_sickcat_sponsorcat_support_2closeexampleeye_2eyefacebook_2facebookfillerheart_3heart_2heartinstagram_2instagramlikemenu_2menu_4menupixneyswishqrtop_wavetwitter_2twitter